Asymetria twarzy jest normalnie

zawartość

 • O piękna i symetrii
 • Nieznaczny asymetria twarzy - jest normą


 • O piękna i symetrii

  Na świecie nie istnieje idealna symetria. Błędem jest rozważenie symetrię twarzy sine qua non jej piękno. Mieszanie dziedziczne cechy, nie mogą wpływać na twarz dziecka. Aby ocenić piękno twarzy jest ważnym połączeniem cech i małej asymetrii nierozerwalnie związane, przy okazji, tych wszystkich ludzi i nie umniejsza zasług portretu. Nawet na rzeźby Wenus z Milo i Apollo Belvedere ich twarzach nie ma pełną symetrię. Z powodu można powiedzieć, że nie ma jednego podmiotu z niekwestionowaną ścisłej symetrii prawej i lewej połówki. Może dlatego Klaudiusz Galen napisał, że "prawdziwe piękno wyraża się w idealnym miejscu i że pierwszym celem wszystkich części. - Wykonalność struktury" Pewnie miał rację Lesgaft gdy pisał, że "w harmonijnym rozwoju wszystkich mięśni i grup mięśni twarzy stracą swój specyficzny wyraz. Indywidualność rysów twarzy uzyskuje się w wyniku częstego stosowania odpowiednich mięśni. "


  Nieznaczny asymetria twarzy - jest normą

  Asymetria twarzy jest normalnieTak więc, należy rozumieć, jako fakt asymetrię twarzy.. Nieekwiwalencji czyli jego lewej i prawej połówki, z których jedna jest zwykle większa, a druga ma, jeden powyżej i jeden poniżej. Przyczyną asymetrii jest w większości przypadków rozbieżności między elementami konstrukcyjnymi kości czaszki. W obliczu asymetrii wzmocnienia człowiek jest ze względu na specyfikę mimiki (asymetrii fizjologiczna).

  Istnieją badania naukowe, w których naukowcy ujawniająPoniższe wzory asymetrii twarzy. Jeżeli jedna połowa twarzy jest wyższe i to jest bardziej wąski. W tym przypadku, brwi jest większa od drugiej, szerszej części twarzy, szczelina oka większe. Oko na całość wydaje się skierowane do góry. Lewa połowa twarzy jest zazwyczaj wyższa niż w prawo. Wielu autorów uważa obecnie, że prawa połowa twarzy opuścił większe, ostrzejsze aktów wyraża męskość. Lewa połowa ogólnej miękki odzwierciedla cechy kobiecości.

  Asymetria twarzy dawna postrzegana jako odbicieCałkowita asymetria ciała. Próby renowacyjnych zostały dokonane wobec osoby na portrecie dokładnie w połowie obrazu i jego lustrzane odbicie. Prawa i lewa połowa dała inny obraz. Nie pokrywają się z oryginalną wersją. Asymetria twarzy, chociaż nakładają się na prawo i lewo nierównowagi połowy czaszki twarzowej, ma również swoje własne cechy. Ustalono, że nerwowa regulacja odpowiednich mięśni twarzy bogatszych, ruchy głowy i oczu po prawej powielana łatwiej. Nawet mrużąc prawe oko są bardziej powszechne.

  Zostaw odpowiedź

  Interesujące jest to,