Leczeniu obturacyjnych chorób płuc

zawartość

 • Lasolvan


 • choroby układu oddechowego często towarzyszyPrzewlekły stan zapalny w drogach oddechowych i objawów takich jak kaszel, długotrwałe złe odlatującego plwociny, duszność i niewydolności oddechowej, a czasem poważnie pogorszyć jakość życia. Ponadto, choroba zatrzymanych może prowadzić do poważnych komplikacji.

  Основной причиной, по которой заболевание «никак не проходит», является плохое очищение дыхательных путей от мокроты. Вязкая густая мокрота, которой сопровождаются бронхо-легочные заболевания, блокирует подвижность ресничек на поверхности слизистой. В результате в дыхательных путях накапливается большое количество мокроты, откашливать которую трудно, а зачастую и болезненно. Поэтому основная стратегия лечения должна быть направлена на изменение биохимического состава мокроты и удаление ее из дыхательных путей. Именно так действует муколитик Лазолван. В основе эффективности препарата лежат несколько механизмов действия.  Lasolvan

  Leczeniu obturacyjnych chorób płucLasolvan substancję czynną - ambroksolchlorowodorek - przerwanie połączenia pomiędzy mukopolisacharydów flegmy, stymuluje surowicze komórki gruczołów śluzowych, zwiększenie ilości wydzielania śluzu i aktywuje enzymów hydrolizujących. W rezultacie, zmieniając właściwości biochemiczne patologicznych śluzu, staje się mniej lepki, po czym rozcieńcza. Bardziej płynne śluz zakaszlał znacznie łatwiejsze.

  Ponadto pod wpływem stymulacji Lasolvanprodukcja surfaktantu - substancją ochronną, która obsługuje do pęcherzyków płucnych w "wyprostowany" państwa. W tym stanie, pęcherzyki są w pełni sprawne i sprawuje efektywnej wymiany gazowej. Jednocześnie lek uaktywnia ruch rzęsek nabłonka, co przyspiesza transport śluzu. Jest to szybka i "fizjologiczne" usunięcie śluzu z dróg oddechowych. Mówiąc o Lasolvan efektu mukolityczny, należy zauważyć, że jedynym lekiem z grupy leków, które aktywuje rzęskowe nabłonka oskrzeli.

  Но Лазолван - это не только эффективный муколитик, он также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Лазолван снимает воспалительные процессы в тканях органов дыхания, ингибируя хемотаксис нейтрофилов, продукцию интерлейкина-1 и гистамина. Увеличение выработки иммуноглобулинов (IgA, IgG) способствует активации местного иммунитета в легких и бронхах.

  Существенным преимуществом Лазолвана является и его плодотворное «сотрудничество» с антибиотиками. Лазолван ускоряет процесс пассивной диффузии антибиотиков через гемато-альвеолярный барьер и увеличивает биодоступность антибиотиков в легочной ткани. В ходе клинических испытаний было достоверно установлено, что при совместном назначении Лазолвана и антибиотиков сроки выздоровления сокращаются.

  Важно и то, что Лазолван, будучи оригинальным препаратом, хорошо изучен и обладает рядом преимуществ по сравнению с дженериками: биологической защищенностью, меньшим количеством побочных реакций, прежде всего аллергических. В ряде работ, посвященных исследованиям Лазолвана, отмечалось, что при его применении вероятность осложнений со стороны ЖКТ намного меньше, чем при использовании амброксолов-дженериков. Поэтому Лазолван разрешен к применению и при язвенной болезни, и некоторых других серьезных заболеваниях.

  Stosowanie w terapii oskrzelowoChoroby Lasolvan pozwala pacjentowi skrócić czas odzyskiwania ramkę przejść krótszy przebieg terapii antybiotykowej oraz w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka efektów ubocznych.

  Zostaw odpowiedź