Metoda Petyo w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (porażenie mózgowe)

zawartość

 • Andras Petyo
 • Zestaw ćwiczeń • Andras Petyo

  Przewodząca Edukacja został opracowany poII wojna światowa węgierski lekarz i pedagog Petyo Andras (Andras Peto). Po pierwsze, metoda ta stosowana była w przewodzącym instytutu pedagogiki w Budapeszcie, nosząca imię i nazwisko autora, a ostatecznie zyskał popularność i została zastosowana w wielu krajach.

  Metoda Petyo w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (porażenie mózgowe)Przewodząca pedagogika opartagłównie na modelu edukacyjnego interwencji i łączy cele edukacyjne i rehabilitacyjne w tym samym programie. Koncepcja ta ma na celu pomóc dzieciom z niepełnosprawnością ruchową do nabycia "ortofunktsii", która jest definiowana jako zdolność do uczestniczenia i funkcjonowania w społeczeństwie, pomimo silnikiem niższości. Wykształcenie przewodząca jest oparty na założeniu, że układ nerwowy, pomimo uszkodzenia, ma jeszcze możliwość tworzenia nowych połączeń nerwowych.

  Według profesora Petyo, zaburzenia motorycznerozwijać nie tylko ze względu na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, ale głównie ze względu na brak koordynacji i komunikacji między różnymi częściami mózgu i ich funkcji. Ta zdolność układu nerwowego mogą zostać uruchomione za pomocą odpowiednio skierowana, aktywnego procesu uczenia się.

  W leczeniu pacjentów z porażeniem mózgowym klas odbywa się wwyspecjalizowanych grup od 10 do 25 dzieci. Dzieci są zaangażowane razem, obserwować i zachęcać się nawzajem do wykonywania ćwiczeń. Przewody prowadzone przez grupy i tworzą motywującego środowiska i wsparcia emocjonalnego. Cele programu są określane przez ogólny poziom rozwoju i zdolności każdego dziecka w grupie.

  Lekcje grupowe są tak skonstruowane iprzeprowadzono zgodnie z naszą programu. Program obejmuje bloki składające się z zestawów ćwiczeń i działań edukacyjnych, które są prowadzone w formie gry. Kompleksy ćwiczeń, a także członkowie ich zadań, dobierane są w zależności od rodzaju patologii dziecka, jego zdolności ruchowych i intelektualnych. Wszystkie ćwiczenia są oparte na skomplikowanych ruchów fizjologicznych.  Zestaw ćwiczeń

  Kompleks składa się z ćwiczeń z różnych przedmiotóworaz sprzęt do ćwiczeń, piłka treningowa, na schodach, na ławce gimnastycznej z gimnastycznego kija i chodzenie z skomplikowanych zadań i ćwiczeń w pobliżu prętów ściennych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane silnik opracowany specjalnie dla tej procedury wyposażenia meblowego - drabiny, tabel, pól, wykonane z drewnianych desek pomalowanych zaokrąglone.

  Podczas lekcji są powszechnie używane słowa i rytmw technice, która nazywa się "rytmiczny intencją» (rytmiczne intencją). Rytmiczne intencją - to rytmiczne instrukcje słowne, które są podawane w trakcie realizacji szeregu zadań. Rytmem, piosenki i rymowanki podane Backbeat aktywności fizycznej, która przyczynia się do szkolenia i motywacji dziecka, a także przyczynia się do zwrócenia uwagi na ruch, który prowadzi się w tej chwili.

  Skuteczność udziału dziecka w rehabilitacjiproces ten zależy w dużej mierze od motywacji. Zazwyczaj dzieci z porażeniem mózgowym są bierne w swoich działaniach. Metoda Edukacyjna przewodzący wymaga aktywnego udziału dziecka w przezwyciężaniu jego niepełnosprawności silnika. Prawidłowo ustawiona bramka daje dziecku właściwą motywację do pracy, poprawia samoocenę. Program szkolenia przewiduje ciągłe zaangażowanie dziecka w różnych działaniach, które uczą dzieci do myślenia i działania w różnych sytuacjach. Duże znaczenie w kształtowaniu motywacji jest chęć dziecka do sukcesu i osiągnięcia zakładanych wyników. Dlatego też, nawet bardzo niewielki sukces otrzymuje pozytywne wsparcie i zachętę ze strony przewodu.

  Zostaw odpowiedź