Immunoterapia w onkologii

zawartość


Immunoterapia w onkologii
Powstanie nowotworu poprzedza i przyczynia się doOsłabienie nadzoru immunologicznego antygenowej homeostazie organizmu w procesie wzrostu guza i często występują mechanizmy w celu zapewnienia "ucieczce" z komórek nowotworowych z obserwacją układu odpornościowego. Dodatkowo, funkcja układu immunologicznego dodatkowo mieć negatywny wpływ stresu, znieczulenia, uraz chirurgiczny, chemioterapię, radioterapię, wiek pacjentów, szczególnie okresu pooperacyjnego i innych czynników. Wszystko to pozwala na stwierdzenie, że znacząco poprawić wydajność głównych metod leczenia patologii nowotworowej jest możliwe za pomocą terapii, leki immunomodulujące.

Pomimo trudności i obecności jeszczekwestie, immunoterapia ma kilka zalet w porównaniu z chemioterapią i radioterapią. Ten rodzaj efektu leczenia guzów komórek pośrednio - przez aktywację układu odpornościowego, w ogóle, a bezpośrednio - przez aktywację jego funkcji komórek NK, bez uszkadzania prawidłowych komórek. Jednakże możliwość immunoterapii w onkologii może być ograniczona w przypadku zmniejszenia pacjentów immunologicznie, a także rozwój tolerancji immunologicznej z postępującym wzrostem nowotworów, co powoduje konieczność usuwania z organizmu głównej masy komórek nowotworowych w trakcie leczenia pacjentów z kompleksu onkologiczną.

Nowoczesna radioterapia i chemioterapia sągłówne sposoby leczenia pacjentów cierpiących na raka. W celu zwiększenia skuteczności terapii przeciwnowotworowej, opracowano i zastosowano bardziej agresywne schematy promieniowaniem i chemioterapią. Jednakże wzmocnienie pierwotnego leczenia prowadzi do tworzenia funkcjonalnych i wyrażonych zaburzeń układu immunologicznego, chorób autoimmunologicznych, alergicznych, obrotu i powikłań infekcyjnych. Powikłania, co z kolei utrudnia realizację podstawowego leczenia w trybie optymalnym, zmniejszenie jego wydajności i pogorszenia jakości życia pacjentów

Dlatego też, w obecnym etapie podano wiele uwagi układu immunologicznego u pacjentów z rakiem, a także zastosowanie immunoterapii w leczeniu złożonych pacjentów

W leczeniu pacjentów z nowotworamiJest to najbardziej odpowiednie zastosowanie immunomodulatory - leki, które działają w dawkach terapeutycznych, przede wszystkim w wyniku zmiany figur, normalizowanie podstawowe funkcje układu odpornościowego

W ostatnich latach, praktyka onkologiiPreparat skutecznie wykorzystywane peptyd GA-40. W odróżnieniu od hormonów, GA-40 ma działanie immunoregulacyjne na komórkach układu odpornościowego. Niezależny charakter leku wywołuje zdecydowaną przewagę w stosunku do stosowania hormonów i unika kankroznogo ostrego zapalenia, zmniejszenie tłumienia odporności przeciwnowotworowej. Fakt ten ma wyjątkowe znaczenie dla immunologicznych u pacjentów z rakiem. GA-40 ma szeroki zakres działania regulacyjne i jej skuteczności klinicznej jest oparte na zdolności do częściowego lub całkowitego odzyskania wskaźników komórek T, odporności fagocytów, normalizują wytwarzanie prozapalnych mediatorów, zapewniając korekcji utlenianie przeciwutleniacz systemu i metabolizm lipidów.

Zastosowanie odpowiedniej immunoterapiiTo przyczynia się do zapobiegania pooperacyjnych powikłań Skutki uboczne chemioterapią, powodując można wykonać kompleksowe programy leczenia i poprawy jakości życia chorych na raka.

Różnorodne pozytywne kliniczne iEfekty immunologiczne, żadnych przeciwwskazań powinno przyczynić się do bardziej powszechnego przyjmowania tych leków w praktyce onkologicznej dla korekty stanów niedoboru odporności, leykopoeza stymulacji, co eliminuje skutki uboczne radioterapii i chemioterapii, zwiększył PFS i OS chorych na raka, poprawy jakości ich życia.

Zostaw odpowiedź