Plusy i minusy cesarskiego cięcia

Dziś, coraz więcej lekarzy przyszłe mamusieOferują one rodzić przez cesarskie cięcie. Ta procedura jest zalecana do możliwych zagrożeń dla zdrowia, zarówno dla matki jak i dla dziecka. Ale kobiety w ciąży rzadko go w tej pracy na własną rękę, widząc w takim sposobie porodu tylko pozytywne strony.

Cięcie cesarskie - w ten sposób praca zprzez które z brzucha kobiety wyjąć dziecko. W dzisiejszym świecie, procedura ta jest bardzo często - według statystyk uciekają się do niej w około 40% przypadków. Ważne jest, aby pamiętać, że metoda ta wydaje się w świetle niemowląt uratować życie tysięcy kobiet i dzieci, a także odgrywa znaczącą rolę w redukcji śmiertelności podczas porodu. Jednakże, jak w przypadku każdego zabiegu, cesarskie cięcie ma swoje własne ryzyko i potencjalne komplikacje. Dlatego też, jeśli nie ma żadnych wskazań do tej operacji należy starannie rozważyć "za" i "przeciw" na cesarskie cięcie.

Co trzeba wiedzieć o cięciu cesarskim

cięcie cesarskie, wskazanie na cesarskim, okres po porodzie, poród

Pierwszą rzeczą, którą należy określić każdą kobietęPrzed zabiegiem cięcia cesarskiego - metoda znieczulenia. W tej operacji, istnieją trzy rodzaje znieczulenia. One - ogólnego. Kiedy ta kobieta w znieczuleniu pracy po ekspozycji medycznej traci czułość i jest nieprzytomny. Kolejny rodzaj znieczulenia - zewnątrzoponowe. Ее смысл заключается в том, что женщине перед родами в эпидуральное пространство между позвонками вводят мощный анестетик. При этом происходит полная потеря чувствительности нижней части туловища, но роженица остается в полном сознании на время всей операции. И третий вид анестезирования – спинальный или спинномозговой. При этом наркозе анестетик вводится в подпаутинное пространство между позвонками. Эффект наблюдается тот же, что и при эпидуральном наркозе. Каждый из этих методов обезболивания имеет свои преимущества и недостатки, знать которые должна каждая будущая мама, но все же последнее слово о выборе той или иной анестезии должно оставаться за врачом.

W lekarz wykonuje cesarskie cięcie dwaSekcja: pierwsze nacięcie - ściany brzucha (skóry, tłuszczu i tkanki pokrewne), drugi - macica. W tym samym czasie sekcje mogą być w pionie lub w poziomie, czasami praktykowane ich naprzemienne. Chociaż poziomy stawów jest bardziej estetyczna, pionowe rozpakuje owoce szybsze i bezpieczniejsze dla dziecka. Pod koniec operacji jest nasza strona zalecana przez lekarza, aby dowiedzieć się, co dokładnie miał rozwarstwienie, bo to na pewno się przyda przy planowaniu kolejnej dostawy.

Po nacięciu brzucha i macicy u lekarzassanie płynu owodniowego i usuwa dziecko. Jeśli kobieta jest w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub kręgosłupa, dziecko stosuje się do piersi matki, tak że mógł dostać swoje pierwsze mikroflorę. Jeśli kobieta przechodzi operację w znieczuleniu ogólnym, praktykowane przywiązanie do ojca dziecka, którzy przygotowali się do tego wydarzenia. Następnie noworodka jest wysyłany do wszystkich niezbędnych procedur po urodzeniu: czyszczenie jamy ustnej i nosa nadmiaru płynu i śluzu, gąbką i ocena Apgar. В это время новоиспеченной матери вручную удаляют плаценту. После этой процедуры роженице зашивают матку и брюшную полость хирургической нитью, которая будет удалена перед выпиской из роддома. В целом операция обычно занимает не более 30-45 минут.

cięcie cesarskie, wskazanie na cesarskim, okres po porodzie, poród

Несомненно, одним из самых больших преимуществ кесарева сечения является то, что и роженица и ребенок будут в полной безопасности от тех проблем, которые могли бы возникнуть во время естественных родов. А значит, вы и ваш малыш будете «застрахованы» от печального исхода. Кроме того, женщина не испытывает особого беспокойства и стресса по отношению трудных родов, ведь риски для здоровья малыша и самой мамочки значительно снижаются. К тому же, если есть медицинские показания к кесареву сечению то, безусловно, о плюсах и минусах данной операции думать не приходится.

Niektóre kobiety wolą cesarskiego cięcianaturalny poród z powodu bólu w ciągu sekundy. Posiadanie dziecka dla każdej kobiety jest nieprzyjemne doświadczenie, które może obejmować wiele godzin wyczerpującej pracy. Często kobiety w ciąży wynikają z różnych pochwowych łez i uszkodzenia, które są również towarzyszy piekący ból. Gdy procedura cesarskie narządów moczowych pozostają nietknięte, kobieta absolutnie żadnego wysiłku, aby skłonić dziecko i poród jest bezbolesny. Ponadto, ze względu na fakt, że układ moczowo-pozostaje taka sama jak kobiety, nie będzie dalej problemy z życia seksualnego i zaburzenie czynności seksualnych, w pierwszych miesięcy po urodzeniu dziecka.

cięcie cesarskie, wskazanie na cesarskim, okres po porodzie, poród

Kolejną zaletą jest cesarskie cięcieże kobieta może kontrolować czas urodzenia. Często zdarza się, że matki czekają na pierwsze oznaki naturalnego porodu przez kilka tygodni "siedzieć" posiadania domu, podczas gdy jej mąż w dowolnym miejscu. Z niewiedzy odczuwają ciągły lęk i stres. A czasami są całkowicie delikatnej sytuacji, gdy płyn owodniowy zaczynają odchodzić w miejscu publicznym, a następnie przyszłe mamusie przeżyć prawdziwą panikę. Procedura cesarskie cięcie eliminuje wszystkie te nieprzyjemne zdarzenia, a ponadto nawet wybrać konkretny dzień po urodzeniu dziecka.

Большим преимуществом является также скоротечность рождения ребенка посредством кесарева сечения. Как упоминалось выше, операция длится всего 30-45 минут, естественные роды могут протекать в течении нескольких часов, при этом женщина может чувствовать не только болезненные схватки, но и смущение. Ведь в родовой палате всегда присутствует многочисленный персонал, который будет постоянно следить за протеканием родового процесса. Иногда, такое внимание вызывает дискомфорт у рожениц и неприятные воспоминания в дальнейшем.

И без сомнений, самые важные преимущества кесарева сечения в том, что ребенок полностью обезопасен от травм, полученных при прохождении вакуум-экстракции и родовых путей. Кроме того он гарантированно не получит кислородного голодания и других серьезных проблем для здоровья малыша, которые могут возникнуть во время естественны родов.

Ponadto, jak pokazuje praktyka, "kesaryata"znacznie spokojniejsze rówieśnicy rodzi się naturalnie. Ten niuans nie jest udowodnione naukowo, ale szczęśliwi po mama spędziła z nimi sondaże potwierdzają ten fakt.

Wady cesarskie

cięcie cesarskie, wskazanie na cesarskim, okres po porodzie, poród

W kontekście istotnych zalet cesarskiesekcji, znajduje się również wiele wad pojawia się w ten sposób dzieci urodzonych. Z powodu tych wad między lekarzami wielu lat tochitsya debaty na temat korzyści i szkód związanych z cięciem cesarskim. Niektóre z nich nawet przedstawić propozycje dotyczące sposobu uniemożliwić działanie kobiet bez ważnych powodów medycznych.

Один из рисков кесарева сечения заключается в том, что врачи могут просчитаться со сроком беременности и малыш появиться на свет несколько раньше, чем нужно. Это грозит проблемами со здоровьем ребенка в младенческом возрасте и с отставанием в развитии. Кроме того, есть возможность, что врач, разрезая матку, травмирует ребенка, хотя такое случается крайне редко.

Некоторые риски существуют и для матери. Прежде всего, они связаны с тем, что при операции вводиться определенная доза анестетика. Она может вызывать аллергические реакции, воспаление легких или низкое кровяное давление. После прекращения действия наркоза роженицы могут испытывать головокружения, головную боль, тошноту и недомогание. Моральное состояние новоиспеченной мамочки после кесарева сечения также желает лучшего. Многие женщины испытывают чувство незаконченности происходящего и отчуждения от ребенка. Кроме того, роженице прошедшей через операцию придется заботиться не только о младенце, но и залечивать свою рану. Из-за этого у женщин часто возникает послеродовая депрессия и ухудшение психического состояния. В общем, восстановление роженицы после операции - это длительный и сложный процесс, который требует от мамочки силы и выдержки.

Данная операция имеет свои недостатки и для младенца. Прежде всего они связаны с тем, что ребенок не проходит естественный путь рождения и не получает определенную адаптацию. У «кесарят» показатели по шкале Апгар всегда ниже, чем у деток, которые прошли положенный этап рождения. Это напрямую связано с анестезией, ведь она влияет не только на мамочку, но и на ребенка.

И все же не следует забывать, что рождение ребенка - это сугубо индивидуальный процесс. Некоторые после естественных родов не могут «отойти» неделями, а некоторые, которые прошли через операцию, прекрасно себя чувствуют уже через несколько дней. Кто-то оправляется быстрее, кто-то медленнее, главное, что вы получили самое большое сокровище в жизни – ребенка. Несмотря на все преимущества и недостатки кесарева сечения – как рожать ребенка выбирать только вам. наш сайт рекомендует не слушать различные истории, связанные с этой операцией, а доверять только своему врачу.

Zostaw odpowiedź