Rozpoznanie przewlekłego wrzodu

zawartość

 • Rozpoznanie przewlekłej dwunastnicy
 • badanie rentgenowskie w przewlekłym zapaleniu dwunastnicy
 • Test oddechowy Helicobacter pylori zakażenia • Rozpoznanie przewlekłej dwunastnicy

  Для диагностики хронического дуоденита в настоящее время применяеютя эндоскопия с помощью которой можно определелить видимые и характерные изменения поражения двенадцатиперстной кишки. Эндоскопия - это метод исследования внутренних органов с помощью специальных приборов эндоскопов (гибкие пластиковые или металлические трубки с осветительной и оптической системой).

  Rozpoznanie przewlekłego wrzodu Боль в животе и диспепсические расстройства (изжога, тошнота, отрыжка, рвота), похожие на заболевания двенадцатиперстной кишки, могут быть вызваны сдавлением извне двенадцатиперстной кишки. Чтобы уточнить, чем и как поражена двенадцатиперстная кишка используют дуоденоскопию - метод исследования слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки путем ее осмотра с помощью специального прибора — гастродуоденоскопа, а также биопсию - изучение строения кусочков ткани двенадцатиперстной кишки (это позволяет определить форму, стадию заболевания).

  Gdy choroba jest związana z patologiątrzustki, dróg żółciowych, wątroby i pomagają takie procedury diagnostyczne, takie jak USG (badanie organów państwowych i tkanek za pomocą fal ultradźwiękowych), ERPHG (ten rentgenowskiej strefy organów jest endoskopia pancreatobiliary: dwunastnicy, wrzód dwunastnicy brodawki, przewodu żółciowego, przewodu trzustkowego) , MRPHG (rezonans cholangiopankreatografię magnetycznego pozwala zobaczyć, dróg żółciowych i przewodów trzustki w trójwymiarowym obrazem bez użycia kontrastu), CT (metody badawczej opartej na uzyskanie obrazów tkanek i narządów za pomocą fal elektromagnetycznych), rezonans magnetyczny (metoda badania ludzkich narządów wewnętrznych z wykorzystaniem zjawisko fizyczne magnetycznego rezonansu jądrowego) i innych nowoczesnych metod diagnostycznych, które są w związku z odpowiednimi oznaczeniami może udzielić dokładnych informacji na temat charakteru klęski tych organów.  badanie rentgenowskie w przewlekłym zapaleniu dwunastnicy

  Badanie rentgenowskie pozwaladiagnozować ciała odkształcenie, łącznie z blizną. Ponadto podczas badania kontrastu rentgenowskiego może ocenić jego właściwości, stan żołądka. Badanie rentgenowskie strefy pozwala na identyfikację żołądka i dwunastnicy refluksu. Refluks dwunastnicy - rzuca treści dwunastniczy (Żółć), w żołądek,

  badanie rentgenowskie pomaga zidentyfikować wobszarach dwunastnica, w którym zachodzi proces degeneracji tkanki i obszary o wysokiej wzrost gruczołów, w których guz może być utworzonych później.  Test oddechowy Helicobacter pylori zakażenia

  Ponieważ głównym powodem dwunastnicy powoduje bakteria Helicobacter pylori Helicobacter (), to konieczne jest użycie testu oddechowego.

  Rozpoznanie przewlekłego wrzodu Часто для диагностики используется исследование образца тканей взятого из двенадцатиперстной кишки (биопсия) и уреазный тест. Уреазный тест - это определение уровня желудочной уреазной активности. В его основу положен специфический механизм жизнедеятельности бактерии хеликобактера - расщепление мочевины, находящейся в содержимом желудка, ферментом уреазой. В результате реакции образуется аммиак и углекислый газ. Кислотно-щелочный баланс желудка (рН среды) сдвигается в щелочную сторону, что фиксируется с помощью индикатора.

  Pewne znaczenie dla oceny funkcjonalnegostan żołądka i dwunastnicy dwunastnicy po zastosowaniu metod badawczych kwasu żołądkowego. Monitoring (obserwacja w ciągu dnia) kwasu w żołądku daje wiele informacji na temat liczby, czasu trwania, nasilenia zakwaszenia w najbliższej części dwunastnicy, adekwatności alkalizacji.

  Метод дуоденального зондирования - это когда с помощью резиновой трубки введеной в желудок можно исследовать свойства секрета двенадцатиперстной кишки, состояние пищеварения, а также обнаружить паразитов в двенадцатиперстной кишке и желчевыводящих путях (более информативное, чем копрологическое).

  Trawienie Jakość badane przez coprological badań. Funkcja systemowa wydalanie z żółcią jest określana przez dwunastnicy intubacji lub ultradźwięków.

  Zostaw odpowiedź