embolizacja tętnicy macicznej

W nowoczesnych położnictwa i ginekologii od ponad 20 lat jako pooperacyjnej i zatrzymania krwotoku poporodowego służy embolizację tętnicy macicznej.

Obecnie, procedura ta jest szeroko stosowana w лечении миомы маткиUnika się leczenie zachowawcze. Procedura ta składa się z zamkniętej (okluzji) naczyń krwionośnych poprzez nakłucie tętnicy udowej. Ponieważ operacja jest prawie bezbolesne dla jego realizacji podawać znieczulenia miejscowego. Przez wiele lat, kobiety ze zdiagnozowanym macicy wycięcia wyposażone, aż do całkowitego usunięcia macicy. Najczęstszym wskazaniem do zabiegu było założenie wysoki odsetek prawdopodobieństwa degeneracji mięśniaków w złośliwości. Amputacja macicy, która jest bardzo źle tolerowany u kobiet i zwykle prowadzi do ciężkiej depresji jest najczęstszym sposobem ginekologicznej histerektomii (operacji) do dnia dzisiejszego.

opis

ginekologia, choroby ginekologiczne, kobiety, macica, embolizacja tętnicy macicznej

Новый метод явился настоящим спасением для женщин от сложной операции, благодаря возможности перекрывания кровотока, снабжающего кровью фиброматозные узлы. В результате проведения данной процедуры, миома очень быстро уменьшается в размерах. Эмболизация артерий матки состоит во введении эмбол в маточную артерию, посредством небольшого прокола в паховой складке. Эндоваскулярный хирург при помощи рентгеновской аппаратуры внимательно отслеживает перемещение катетера внутри артерии и последовательно подводит его к маточной артерии, останавливаясь в точке, где она разветвляется. Таким образом, лечебный процесс состоит в пункции бедренной артерии, дальнейшей катеризации маточных сосудов и последующем введении эмболизационного препарата, который застревает в сосудах и перекрывает их. Процедура считается завершенной после полной закупорки кровеносных сосудов, отвечающих за кровоснабжение миомы. Для достижения гарантированного результата эмболизацию маточных артерий проводят с обеих сторон. В качестве подтверждения прекращения кровоснабжения узлов проводят контрольную артериограмму. Места проколов тщательно обрабатываются антисептическим раствором и на 12 часов сдавливаются стерильной повязкой.

metoda cesja

Klasyfikacja kliniczne mięśniaków macicy określa leczenia pacjentów:

 • z małych (1-2 cm) mięśniaki zalecają połączone doustnych środków antykoncepcyjnych (w połączeniu hormonalne) lub systemu uwalniającego wewnątrzmacicznego;
 • w obecności mięśniaków jest średniej wielkości (3-4 cm) przypisano traktowanie dwustopniowego
 • wykrywanie dużych mięśniaków (ponad 4,5 centymetra) mianuje konserwatywne myomectomy (usunięcie mięśniaków) lub embolizacja tętnicy macicznej;
 • mięśniak na łodydze wymagają laparoskopowej (przez mały otwór) usuwanie;
 • podśluzówkowe (mięśniaki podśluzówkowe), do 3 centymetrów wymagają hysteroresectoscopy (chirurgii wewnątrzmacicznego).

Trzymając embolizację tętnicy macicznej, istnieją pewne wskazania i przeciwwskazania. Embolizacja tętnic macicznych w następujących przypadkach:

 1. Kiedy diagnoza ma siedzibę lub rośnie objawowych mięśniaków macicy
 2. Procedura powołania zaleca się:

  • przy ustalaniu wielkości macicy, odpowiednia ciąże od 7 do 20 tygodni, но исключительно при условии отсутствия патологии эндометрия, яичников и шейки матки. Проведение эмболизации с меньшими размерами матки нежелательно потому, что успешность ее проведения совсем незначительна;
  • kiedy kobiety są zainteresowane zachowaniem funkcji rozrodczych, wraz z ustalonym wpływem mięśniaków w patogenezie niepłodności lub założenie wysokie prawdopodobieństwo poronienia;
  • Podczas przygotowań do miomektamii (usunięcie mięśniaków) lub hysteroresectoscopy (chirurgii wewnątrzmacicznej).
  • znaczącego krwawienie z macicy różnej etiologii, w przypadkach, gdy inne metody leczenia zagrażającego życiu pacjenta.
 3. Embolizacja może być przeciwwskazaneW przypadku wykrycia infekcji lub obecności ciężką alergią na leki stosowane, co prowadzi do obrzęku naczynioruchowego lub wstrząsu anafilaktycznego.

Zalety procedury

ginekologia, choroby ginekologiczne, kobiety, macica, embolizacja tętnicy macicznej

embolizacji tętnicy macicznej ma kilka zalet w porównaniu z innymi metodami leczenia. po pozytywnych momentów można przypisać do nich:

 1. Będąc w stanie uniknąć operacji i zagwarantować zachowanie macicy.
 2. Kontynuacja zdolności reprodukcyjnej kobiet.
 3. Unikanie stosowania znieczulenia ogólnego i szybkiego odzyskiwania po ośmiogodzinnego łóżku spoczynku.
 4. Brak dużych blizn i zmian skórnych. Ślady dwóch nakłuć bardzo szybko znikają.
 5. W przypadku wzrostu temperatury lub bólu jest niezwykle rzadkie, dość krótkim czasie leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Liczne opinie o wdzięcznych kobietjednogłośnie świadczą, że procedura jest całkowicie bezbolesny i jest wydłużony do 10 minut. A także wszystkie funkcje macicy całkowicie zatrzymuje postęp nowotworu, i zdarza się dosyć szybko, zmniejszenie wielkości.

В завершении статьи следует добавить, что в настоящий момент мимома матки стала намного чаще диагностироваться у молодых девушек, которые не только не успели познать радости материнства, но также войти в полноценную взрослую жизнь. В условиях современной клиники проведение эмболизации артерий матки пока еще является довольно дорогостоящей процедурой. Однако, следует признать, что данный метод того действительно стоит. В общую сумму проведения процедуры включается цена эмболизирующего препарата, используемые инструменты и материалы, работа врача, а также пребывание в стационаре.

Zostaw odpowiedź