Anty HCV NS3 analizy transkryptu

zawartość


Anty HCV NS3: Analiza transkrypt

Anty HCV NS3 analizy transkryptu

Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C nazywane anty HCV. Są one dwojakiego rodzaju: IgG i IgM (lg - immunoglobuliny). IgG jest typowe dla przewlekłych postaci zapalenia wątroby i IgM - do stadium zakażenia (ostre). Przeciwciała nie chronią przed któregokolwiek z wirusem zapalenia wątroby, ani przeciwko ponownemu zakażeniu.

przeciwciał metody diagnostyczne do wirusa zapalenia wątroby typu C:

  • serologiczne
  • Badania molekularne.

Kompozycja zawiera przeciwciała HCV strukturalne (rdzeń) i niestrukturalnych (NS3, NS4, NS5, etc.) białek.
Anty-NS3 wykryto w pierwszych etapach tworzenia przeciwciał. Wysokie wskaźniki białka NS3:

  • charakterystyczne dla ostrej postaci zapalenia wątroby typu C;
  • służyć jako marker zwiększonego obciążenia wirusowego;
  • długoterminowego zachowania stanu wątroby może przejść od ostrego do przewlekłego formularza.

Dla prawidłowego planowania leczenia, należy skontaktować się z doświadczonym hepatologa lub chorób zakaźnych.

Zostaw odpowiedź